Titreşim Tıbbı

NEDEN FREKANS TERAPİLERİ?

Klasik Tıp uygulamaları daha çok hastalığın semptomları ile ilgilenirken, Biyofrekans Terapi Sitemi hastayı bütüncül olarak değerlendirip, hastalığa neden olan faktörleri temel alır.

Klasik Tıp sisteminde ağırlıklı olarak biyokimyasal testler ön plana çıkarken, Biyofrekans sisteminde biyofiziksel test yöntemleri baz alınır.

Biyofrekans sistemine dahil olan hastanın tüm organları, zihinsel durumu, geçmiş ve güncel yaşam durumu değerlendirilir ve terapi protokolleri bu değerlendirmelere göre hazırlanır. Bütüncül değerlendirme sonucunda hastalığa sebep olan tüm faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanır.

Biyofrekans terapilerinin esas amacı hastalık etkenlerini ortaya çıkartmak olduğu için, temel dengeleyici ve vücudun içinde zaten mevcut olan şifalanma imkanlarına destek verir.

Bundan ötürü klasik tıp uygulamalarının yanı sıra daha etkili bir tedavi sağlanmış olur.

Ayrıca hastalıkların temelinde yatan ana nedenleri tespit edip terapilere entegre ettiği için şifalanmanın da temelini oluşturur.

Böylece hem klasik tıbba destekleyici bir terapi yöntemi olduğu gibi kendince de şifalanmayı sağlar.

Kavramsal Tanım

Titreşim Tıbbı ya da biyofrekans terapileri, cihazlar yardımı ile canlı organizmada enerjetik ve frekans bazlı değişiklikler yapmayı amaçlayan ve yapılan terapilerin genel ismidir.

Titreşim Tıbbı insan vücudunda çevresel/dışsal etkilerle normalin dışına çıkmış elektromanyetik yapının normale getirilmeye çalışılması ve bu şekilde hastalanmış organ veya sistemin tedavisine yardımcı olunabilmesi amacını taşır.

Etki mekanizması

Titreşim Tıbbı uygulamaları tekniklerini anlayabilmek için canlıyı biyolojik bir makine olarak da kabul edip, çeşitli vücut sistemlerinin bir arada, hatta iç içe çalışmakta olduğunu kabul etmek gerekir.

Canlı olarak insan düşünüldüğünde ise konu daha da karmaşık hale gelir.

Çünkü insanda duygu ve düşüncelerin kontrol edici etkileri de bu karmaşık sistemin içine dahil edilmiştir. Sistemin çalışma tekniğini değerlendirirken canlıya matematik, biyoloji, fizyoloji, fizyopatoloji, fizik ve biofizik, kimya, fizikokimya ve benzeri bilim dalları ile birlikte mühendislik bakış açılarıyla da bakmak gerekir. Mühendislik bakış açılarında ise mekanik ve mekatronik, elektronik, bilgisayar ve kontrol teorileri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları biyolojik sistemler ile örtüştürmek gerekir.

Titreşim tıbbı uygulamalarını değerlendirirken yukarıda sayılan bilim dallarında uzman olmak gerekmez. Sadece felsefesini anlamak yeterli olacaktır.

Ayrıca manyetik rezonans görüntüleme yönteminin çalışma prensibini bilmek ve de nasıl görüntü elde edildiği konusunda bilgi sahibi olmak da titreşim tıbbı uygulamaları benzerliği nedeniyle anlamayı kolaylaştıracaktır.

Titreşim tıbbı uygulamalarının temel dayanağı olan rezonans konusunda değerlendirmeler yapılırken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu ise termodinamik ve rezonans kavramlarıdır.

Çünkü tıpta ve biyolojide, canlının tanımında moleküler düzeyde dahi bir rezonansın varlığı pek dikkate alınmamaktadır.

Oysa ki, en az enerji ile en fazla fonksiyonun ve kararlılığın sağlanabilmesi için makro düzeyden atomik seviyelere kadar geniş bir bölgede rezonans ve denge gereklidir.

Bu durumda mutlak sıfır sıcaklık dışındaki her atom veya molekül veya makro molekül veya biyolojik yapı titreşmekte, birbirleriyle etkileşmekte ve de kendi aralarında sürekli olarak dalga boyunda enerji alıp vermektedir.

Hücresel düzeyde veya moleküler canlılık düzeyinde sistemin termodinamik açıdan kararlılığını bozan etkenler olabilir.

Bu durumda sistemin titreşim frekansı değişecektir.

Değişen titreşim frekansında bozulma kaydedilir ve bu frekans sisteme tam ters fazda tekrar geri verilirse sönerek kaybolabilir.

Veya bu sinyal aynı fazda tekrar sisteme verilirse rezonansa getirilmiş titreşim genliği daha da artarak bir süre sonra da adeta kardiyak defibrilasyonda olduğu gibi etkisiz hale getirilebilir.

Sonuç olarak sistem doğal ve kararlı frekansında titreşmeye devam eder.

Titreşim Tıbbı uygulamalarında etkileşim canlı sisteme rezonansa getirilmiş zayıf elektrik alanları, manyetik alanlar veya elektrik akımları ile geri dönüş olarak yapılmaktadır.

Özet:
Titreşim tıbbı veya Biyofrekans terapilerinde Kuantum fiziği bilgileri temel alınır.

Bu fizik dalına göre maddenin her maddenin katı hali yanı sıra titreşimsel bilgisi mevcuttur. (Bknz. kuantum fizik çift yarık modeli)

Biyofrekans Terapilerinde maddelerin parmak izi gibi değerlendirilmesi gereken titreşimsel bilgiler ile çalışılır. Vücuda ait olmayan he türlü maddenin mikrobun, ağır metalin vb. kendi frekans koduna göre taranması mümkündür.

Modern Biyofrekans cihazları terapi amaçlı bu titreşimsel bilgileri kullanarak kişinin kendi kendine şifalanmasına destek olur.

Biyofrekans cihazı tedavi sürecinde hücreler arası bilgi alışverişi düzeyine etki etmektedir. Bu tedavi etkisi hücrenin frekansı ile cihaz tarafından vücuda gönderilen frekansın REZONANS yani UYUM içinde olabilmesi ile gerçekleşir.

Hücreler arasındaki ve vücudun bütünü içindeki iletişimi bozan yabancı frekansların ortadan kaldırılması vücut üzerindeki stresi ortadan kaldırır ve sistemin düzgün biçimde işleyebilmesini sağlar. Düzgün işleyen bir sistemde hastalık oluşmaz ya da oluşan hastalık sistemin üzerindeki stresin ortadan kaldırılması ile geriye döndürülebilir.
Biyofrekans önce vücut üzerinde nasıl bir baskı olduğunun araştırmasını yapar. Bu baskı ağır metaller, alerjiler, zehirli maddeler, enfeksiyonlar, az bilinen parazitler, bulunamayan mantar enfeksiyonları, çevredeki yoğun elektrik alanlar ya da yaşanılan bölgenin coğrafi özelliklerinin kişide yarattığı etkiler olabilir. Biyofrekans tüm bu zarar vermesi muhtemel faktörleri test edebilir. Bünye üzerinde saptanan baskılayıcı – zarar verici maddenin- faktörün frekansı ortadan kaldırılır. Bünyenin içindeki enerji akış yolları temizlenir. Sistemin düzgün işlemesi sağlanır. Bu sayede yeni oluşmakta olan hastalık ortadan kaldırılır ya da başka bir şekilde üstesinden gelinemeyen hastalıkların kendiliğinden ortadan kalktığı görülür.

Biyofrekans Hangi Hastalıklarda Etkilidir?

35 yıllık bu alman Teknolojisinin kullanılmaya başlandığından beri edinilmiş tecrübeler sonucu 400 kadar hastalıkta standart tedavi protokolleri belirlenmiştir. Her yıl yapılan kongrelerde dünyanın değişik ülkelerinden gelen Biyofrekans kullanıcısı doktorların ve Biyofrekans uygulayıcısı alternatif tıp mensuplarının tecrübelerini paylaşıyoruz.

Şimdiye kadar sebebi bir türlü bulunamayan hastalıkların Biyofrekans ile nasıl açıklanabildiğini ve tedavilerinde nelerin yapılabileceğinin bilgisini paylaşıyoruz.

Dünyadan devamlı gelen ve farklı hastalıklar için dökümente edilen başarılı tedavi örnekleri gerçekten çok cesaret vericidir.

Biyofrekansa “sağlıkta yeni çağın habercisi” denmesinin sebebi de budur.

GENİŞ TERAPİ EĞİTİM YELPAZESİ

27 ayrı uzmanlık konusundan 56 farklı seminer programı
 • AĞRI VE OMUR
 • BESİN METABOLİZMASI
 • KLİNİK KİNEZYOLOJİ
 • PSİKO – KİNEZYOLOJİ
 • MATRİX İNFORM
 • ALERJİ
 • REFLEKSOLOJİ
 • ONKOLOJİ
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI
 • AKUPUNKTUR / ELEKTROAKUPUNKTUR
 • DİŞ / OMUR / ORGAN
 • OTOİMMUN
 • IŞINSAL ALANLAR
 • MİGREN
 • TEST PANELLERİ
 • BİYOFREKANS TEST VE TERAPİ SİSTEMATİĞİ
 • NÖROLOJİK HASTALIKLAR
 • ENDOKRİNOLOJİK HASTALIKLAR
 • ORTOPEDİK HASTALIKLAR
 • İMMUN SİSTEM CİLT / BAĞIRSAK
 • UZAK ODAKLAR
 • MUCİZE MERİDYENLER
 • ENERJETİK TEST İMKANLARI
 • KİLO KONTROLÜ / ZAYIFLAMA
 • KARDİO – VASKÜLER HASTALIKLAR
 • PSİKİYATRİK HASTALIKLAR
 • PATO – FİZYONOMİ VE PSİKO- FİZYONOMİ

Biyofrekans Sistematiği ile ilgili SCI ve SCI Expanded makaleler

 • Storch K, Dickreuter E, Artati A, Adamski J, Cordes N. BEMER Electromagnetic Field Therapy Reduces Cancer Cell Radioresistance by Enhanced ROS Formation and Induced DNA Damage. . PLoS One. 2016;11(12):e0167931. Index: SCI Expanded
 • Maria V, Julio CM-M, Annamaria V, Beniamino P, Carmen L, and Tommaso I. Mechanisms and therapeutic effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in oncology. Cancer Med. 2016; 5(11): 3128–3139. Index: SCI
 • Akbarnejad Z, Eskandary H, Vergallo C, NematollahiMahani SN, Dini L, Darvishzadeh-Mahani F, Ahmadi M. Effects of extremely low-frequency pulsed electromagnetic fields (ELF-PEMFs) on glioblastoma cells (U87). Electromagn Biol Med. 2016;22:1-10. Index: SCI Expanded
 • Del Giudice E, De Filippis A, Del Giudice N, Del Giudice M, d`Elia I, Iride L, Menghi E, Tedeschi A, Cozza V, Adone B, Tufano MA. Evaluation of a method based on coherence in aqueous systems and resonance-based isotherapeutic remedy in the treatment of chronic psoriasis vulgaris. Curr Top Med Chem. 2015;15(6):542-8. PMID: 25714381 Index: SCI Expanded
 • Elio C, Guaitolini E, Paccasassi S, Rosati N, Cavezzi A. Application of microcurrents of bioresonance and transdermal delivery of active principles in lymphedema and lipedema of the lower limbs: a pilot study. G Ital Dermatol Venereol. 2014 Dec;149(6):643-7. PMID:25664822 Index: SCI Expanded
 • Cavezzi A, Paccasassi S, Elio C. Lymphedema treatment by means of an electro-medical device based on bioresonance and vacuum technology: clinical and lymphoscintigraphic assessment.Int Angiol. 2013 Aug;32(4):417-23. PMID:23822945 Index: SCI Expanded
 • Liu L-L, Wan K-S, Cheng C-F, Tsai M-H, Wu Y-L, Wu W-F: Effectiveness of MORA electronic homeopathic copies of remedies for allergic rhinitis: a short-term, randomized, placebo-controlled PILOT study. Eur J Integr Med 2013;5:119-125. Crossref (DOI) index: SCI Expanded
 • Astrid Becerra N, Alba LH, Castillo JS, Murillo R, Carias A, Garcia-Herreias P: Alternative therapies for smoking cessation: clinical practice guidelines review. Gac Med Mex 2012;148:457-466. Pubmed/Medline (NLM) index: SCI Expanded
 • Herrmann E, Galle M: Retrospective surgery study of the therapeutic effectiveness of MORA bioresonance therapy with conventional therapy resistant patients suffering from allergies, pain and infection diseases. Eur J Integr Med 2011;3:e237-e244. Crossref (DOI) index: SCI Expanded
 • Heredia-Rojas JA, Torres-Flores AC, Rodríguez-De la Fuente AO, Mata-Cárdenas BD, Rodríguez-Flores LE, Barrón-González MP, Torres-Pantoja AC, Alcocer-González JM. Entamoeba histolytica and Trichomonas vaginalis: trophozoite growth inhibition by metronidazole electro-transferred water. Exp Parasitol. 2011 Jan;127(1):80-3. doi: 10.1016/j.exppara.2010.06.026. Epub 2010 Jul 23. PMID:20603119 Index: SCI
 • Jia DZ, Li G. Bioresonance hypothesis: a new mechanism on the pathogenesis of trigeminal neuralgia. Med Hypotheses. 2010 Mar;74(3):505-7. doi:10.1016/j.mehy.2009.09.056. Epub 2009 Nov 8.PMID:19900765 Index: SCI
 • Podchernyaeva RJ, Lopatina OA, Mikhailova GR, Baklanova OV, Danlibaeva GA, Gushina EA. Effect of exogenous frequency exposure on human cells. Bull Exp Biol Med. 2008 Jul;146(1):148-52.PMID:19145374 Index: SCI
 • Costa F., de Oliveira A. C., Meirelles R., Zanesco T., Surjan R., Chammas M., et al. A phase II study of amplitude-modulated electromagnet. 2007ic fields in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma (HCC). J. Clin. Oncol. Meeting abstract(25):15155. Index: SCI
 • Thomas M. B., and Zhu A. X. Hepatocellular carcinoma: the need for progress. J. Clin. Oncol. 2005; 23:2892–2899. Index: SCI
 • Fedorowski A, Steciwko A, Rabczynski J: Low-frequency electromagnetic stimulation may lead to regression of Morris hepatoma in buffalo rats. J Altern Complement Med 2004;10:251-260. Pubmed/Medline (NLM) Crossref (DOI) index: SCI
 • Fedorowski A1, Steciwko A, Rabczy?ski J. Serum cathepsin B activity during regression of Morris hepatoma 5123 D. Med Sci Monit.2004 May;10(5):BR144-50. Epub 2004 Apr 28. Index: SCI Expanded
 • Islamov BI1, Balabanova RM, Funtikov VA, Gotovskii YV, Meizerov EE. Effect of bioresonance therapy on antioxidant system in lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis. Bull Exp Biol Med.2002 Sep;134(3):248-50. Index: SCI
 • Shaklein AV1, Bogatova NP, Kuleshov VM, Marinkin IO. Morphological criteria for normalization of menstrual function in women with spontaneous abortion. Bull Exp Biol Med.2002 Nov;134(5):505-8. Index: SCI
 • Islamov BI1, Balabanova RM, Funtikov VA, Gotovskii YV, Meizerov EE. Effect of Bioresonance Therapy on Antioxidant System in Lymphocytes in Patients with Rheumatoid Arthritis. Bulletin of Experimental Biology and Medicine.September 2002, Volume 134, Issue 3, pp 248–250. Index: SCI
 • Blackman CF, Benane SG, House DE. The influence of 1.2 mT, 60 Hz magnetic field on melatonin- and tamoxifeninduced inhibition of MCF-7 cell growth. Bioelectromagnetics. 2001 22:122–128. Index: SCI
 • Worm M1, Henz BM. Novel unconventional therapeutic approaches to atopic eczema. 2000;201(3):191-5. Index: SCI
 • Lysenyuk VP1, Samosyuk IZ, Kulikovich YN, Kozhanova AK. Experimental study on the low-intensity millimeter-wave electro-magnetic stimulation of acupuncture points. Acupunct Electrother Res.2000;25(2):91-9. Index: SCI
 • Thomas Y, Schiff M, Belkadi L, Jurgens P, Kahhak L, Benveniste J: Activation of human neutrophils by electronically transmitted phorbolmyristate acetate. Med Hypotheses 2000;54:33-39. Pubmed/Medline (NLM) Crossref (DOI) index: SCI
 • Islamov BI, Funtikov VA, Bobrovski? RV, Gotovski? IuV. [Bioresonance therapy in rheumatoid arthritis and heat shock proteins]. Biull Eksp Biol Med. 1999 Nov;128(11):525-8. [Article in Russian] Index:SCI
 • Schöni MH1, Nikolaizik WH, Schöni-Affolter F. Efficacy trial of bioresonance in children with atopic dermatitis. Int Arch Allergy Immunol.1997;112(3):238-46. Index: SCI
 • Martin H Schoeni, Wilfried H. Nikolaizik, F Schöni-Affolter. Efficacy Trial of Bioresonance in Children with Atopic Dermatitis.April 1997.International Archives of Allergy and Immunology 112(3):238-46. DOI: 10.1159/000237460. PubMed Index: SCI
 • Islamov BI, Gotovski? IuV, Akoev VR, Zaripov MM, Bobrovski? RV, Islamova KhS, Belova NA, Cha?lakhian LM. [Effect of bioresonance therapy on protein synthesis in human blood lymphocytes]. Dokl Akad Nauk.1995 Apr;341(4):561-5. [Article in Russian] Index: BIOSIS
 • Sollazzo V, Traina GC, DeMattei M, Pellati A, Pezzetti F, Caruso A. Responses of human MG-63 osteosarcoma cell line and human osteoblast-like cells to pulsed electromagnetic fields. Bioelectromagnetics. 1987;18:541-7. Index: SCI

Biyofrekans Sistematiği ile ilgili diğer indexli makaleler

 • Huriye Şenay Kızıltan, Rabiye Yılmaz, Ayşe Güneş Bayır, Meryem Başıbüyük, Ali Hikmet Eriş, Fatma Betül Çakır, Kürşat Gül, Muharrem Şimşek, Ayşe Kızıltepe, Aslı Gümüş, Kübra Kalaycı, Adem Akçakaya, Teoman Aydın, İbrahim Aydoğdu, Pelin Altınok Süt, Alpaslan Mayadağlı. Metastatik kanser hastalarinda palyatif biyorezonans tedavisi. Jour Radiat Oncol Palliat.2018;1(2):31-35.
 • Huriye Şenay Kızıltan, Ayşe Güneş Bayır, Esra Kırsever, Medina İsmaylova4, Nazmiye Özsütçü. Dev karaciğer metastazlı bir hasta biorezonans ve destek tedavi ile takipte iken uygulanan palyatif bilier stent ve sonuçları. Jour Radiat Oncol Palliat.2018;1(1): 14-18.
 • Akbarnejad Z, Eskandary H, Vergallo C, NematollahiMahani SN, Dini L, Darvishzadeh-Mahani F, Ahmadi M. Effects of extremely low-frequency pulsed electromagnetic fields (ELF-PEMFs) on glioblastoma cells (U87). Electromagn Biol Med. 2016;22:1-10.
 • Maria V, Julio CM-M, Annamaria V, Beniamino P, Carmen L, and Tommaso I. Mechanisms and therapeutic effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in oncology. Cancer Med. 2016; 5(11): 3128–3139.
 • Pihtili A1, Galle M, Cuhadaroglu C, Kilicaslan Z, Issever H, Erkan F, Cagatay T, Gulbaran Z.Evidence for the efficacy of a bioresonance method in smoking cessation: a pilot study. Forsch Komplementmed.2014;21(4):239-45. doi: 10.1159/000365742. Epub 2014 Aug 5. Impact factor : 1.05
 • Liu L-L, Wan K-S, Cheng C-F, Tsai M-H, Wu Y-L, Wu W-F: Effectiveness of MORA electronic homeopathic copies of remedies for allergic rhinitis: a short-term, randomized, placebo-controlled PILOT study. Eur J Integr Med 2013;5:119-125. Crossref (DOI)
 • Fritz DJ, Corney RM, Steinmeyer B, Ditsan G, Hill N, Zee-Cheng J: The efficacy of auriculotherapy for smoking cessation: a randomized, placebo-controlled trial. J Am Board Fem Med 2013;26:61-70. Pubmed/Medline (NLM) Crossref (DOI)
 • Zhang AL, Di YM, Worsnop C, May BH, Xue CC: Ear acupressure for smoking cessation: study protocol for a randomized controlled trial. Forsch Komplementmed 2013;20:290-294. Pubmed/Medline (NLM) Crossref (DOI)
 • Anand AC. Glass-houses and bioresonance therapy. Natl Med J India. 2012 Nov-Dec;25(6):365-8. No abstract available. PMID:23998870 EBSCO Impact factor: 1.4
 • Astrid Becerra N, Alba LH, Castillo JS, Murillo R, Carias A, Garcia-Herreias P: Alternative therapies for smoking cessation: clinical practice guidelines review. Gac Med Mex 2012;148:457-466. Pubmed/Medline (NLM)
 • Isik ES: MORA bioresonance method (MORA-Therapy) to quit smoking. Clinical report 2011. Clinic Neosante, Istanbul, Turkey.
 • Herrmann E, Galle M: Retrospective surgery study of the therapeutic effectiveness of MORA bioresonance therapy with conventional therapy resistant patients suffering from allergies, pain and infection diseases. Eur J Integr Med 2011;3:e237-e244. Crossref (DOI)
 • Chen T, Guo ZP, Zhang YH, Gao Y: Effect of MORA bioresonance therapy in the treatment of Henoch-Schonlein purpura and influence on serum antioxidant enzymes. J Clin Derm 2010;39:283-285.
 • Kleine-Tebbe J, Ballmer-Weber B, Beyer K, et al.: In-vitro-Diagnostik und molekulare Grundlagen von IgE-vermittelten Nahrungsallergien. Allergo J 2009;18:132-146.
 • Montagnier L, Aissa J, Ferris S, Montagnier J-J, Lavallee C: Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from bacterial DNA sequences. Interdiscip Sci 2009;1:81-90. Pubmed/Medline (NLM) Crossref (DOI)
 • Rahlfs VW, Rozehnal A: Wirksamkeit und Verträglichkeit der Bioresonanzbehandlung. EHK 2008;57: 462-468. Crossref (DOI)
 • Avakova AG. [The bioresonance technology–additional possibility to increase the chicken-meat nutrition]. Vopr Pitan. 2008;77(6):36-8. Russian. PMID:1922786 impact factor:0.39
 • Korkmazov MIu. [Bioresonance. Main principles of bioresonance and electromagnetic therapy]. Vestn Otorinolaringol. 2008;(2):59-61. Review. Russian. PMID:18454081 impact factor: 0.04
 • Schuller J, Galle M: Untersuchung zur Prüfung der klinischen Wirksamkeit elektronisch abgespeicherter Zahn- und Gelenksnosoden bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Forsch Komplementärmed 2007;14:289-296. Pubmed/Medline (NLM) Crossref (DOI)
 • Wola?ski L, Stanis?awek A, Kachaniuk H. [Knowledge of the term and methods of alternative medicine in the example of the patients of one bioresonance practice]. Pol Merkur Lekarski. 2007 Dec;23(138):430-4. Polish. PMID:18432126
 • Renckens CN. [Alternative clinical-chemical laboratories: providers of incorrect or non-existant diagnoses].Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 Dec 22;151(51):2816-9. Dutch. PMID:18237047 Impact factor : 0.18
 • Lambeck M.[Quantum physics, medicine and insurance]. 2007 Dec 1;59(4):179-85. German.PMID:18210990
 • Costa F., de Oliveira A. C., Meirelles R., Zanesco T., Surjan R., Chammas M., et al. A phase II study of amplitude-modulated electromagnet. 2007ic fields in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma (HCC). J. Clin. Oncol. Meeting abstract(25):15155.
 • Nienhaus J, Galle M. [Placebo-controlled study of the effects of a standardized MORAbioresonance therapy on functional gastrointestinal complaints]. Forsch Komplementmed. 2006 Feb;13(1):28-34. Epub 2006 Jan 3. German.PMID:16582548 Impact factor : 1.05
 • Korenbaum VI, Chernysheva TN, Apukthina TP, Sovetnikova LN: Absorption spectra of electronic-homoeopathic copies of homoeopathic nosodes and placebo have essential differences. Forsch Komplementmed 2006;13:294-297. Pubmed/Medline (NLM) Crossref (DOI)
 • Wüthrich B, Frei PC, Bircher A, et al.: Bioresonanz – diagnostischer und therapeutischer Unsinn. Akt Dermatol 2006;32:79-77. Crossref (DOI)
 • Thomas M. B., and Zhu A. X. Hepatocellular carcinoma: the need for progress. J. Clin. Oncol. 2005; 23:2892–2899.
 • Huang S, Sun Z, Fang Y: Klinische Behandlung vom allergischen Schnupfen und Bronchialasthma der Kinder mit dem Bioresonanztherapiegerät (in Chinese). Zhejiang Medical Journal 2005;27:457-458.
 • Yang J, Zhang L: 300 Behandlungsbeispiele gegen Asthma mittels BICOM-Gerätes für die Kinderpatienten (in Chinese). Maternal and Child Health Care of China 2004;19:126-127
 • Fedorowski A, Steciwko A, Rabczynski J: Low-frequency electromagnetic stimulation may lead to regression of Morris hepatoma in buffalo rats. J Altern Complement Med 2004;10:251-260. Pubmed/Medline (NLM) Crossref (DOI)
 • Gogoleva EF: New approaches to diagnosis and treatment of fibromyalgia in spinal osteochondrosis (in Russian). Ter Arkh 2001;73:40-45. Pubmed/Medline (NLM) Impact factor: 0.177
 • Matveev AG. Application of millimeter waves in treating chronic prostatitis patients. Crit Rev Biomed Eng.2001;29(3):482-92.
 • Ma?ko OIu, Gogoleva EF.[Outpatient bioresonance treatment of gonarthrosis]. Ter Arkh.2000;72(12):50-3. Impact factor: 0.177
 • Thomas Y, Schiff M, Belkadi L, Jurgens P, Kahhak L, Benveniste J: Activation of human neutrophils by electronically transmitted phorbolmyristate acetate. Med Hypotheses 2000;54:33-39. Pubmed/Medline (NLM) Crossref (DOI)
 • Salbiev KD, Khetagurova LG, Romanov IuA, Tagaeva IR, Shirinian LG, Urumova LT, Takoeva ZA, Khaev AE, Logunova LV, Pashaian SG. [Chrono-ecological analysis of population health and ways of its recreation]. Aviakosm Ekolog Med.2000;34(3):55-8. [Article in Russian] impact factor:0.13
 • Arbanovski D, Nedeljkovic M [Bicom–bioresonance therapy]. Med Pregl.2000 Jul-Aug;53(7-8):437-9. [Article in Croatian] impact: 0.26
 • Wille A. Bioresonance therapy (biophysical information therapy) in stuttering children]. Forsch Komplementarmed.1999 Feb;6 Suppl 1:50-2.[ [Article in German]
 • Oepen I [Unconventional diagnostic and therapeutic methods in environmental medicine]. Gesundheitswesen.1998 Jul;60(7):420-30.[Article in German]
 • Benveniste J, Aissa J, Guillonnet D: Digital biology: specificity of the digitized molecular signal. FASEB J 1998;12:A412.
 • Friese KH [Alternative treatment methods in ENT]. HNO.1997 Aug;45(8):593-607. [Article in German]
 • Bioresonance therapy, MORA and BICOM (biocommunication). Pol Merkur Lekarski.1997 Jul;3(13):40-4. [Article in Polish]
 • Süss S.[Bioresonance therapy in treatment of allergies. Every person has his own vibration pattern. Interview by Beatrice Wagner]. Fortschr Med.1997;115(11):16, 18. [Article in German]
 • Kofler H, Ulmer H, Mechtler E, Falk M, Fritsch PO: Bioresonanz bei Pollinose – eine vergleichende Untersuchung zur diagnostischen und therapeutischen Wertigkeit. Allergologie 1996;19:114-122.
 • Endler PC, Pongratz W, Smith CW, Schulte J: Non-molecular information transfer from thyroxine to frogs. Vet Human Toxicol 1995;37:259-263. Pubmed/Medline (NLM)
 • Islamov BI, Gotovski? IuV, Akoev VR, Zaripov MM, Bobrovski? RV, Islamova KhS, Belova NA, Cha?lakhian LM. [Effect of bioresonance therapy on protein synthesis in human blood lymphocytes]. Dokl Akad Nauk.1995 Apr;341(4):561-5. [Article in Russian] Index: BIOSIS
 • Sambur M.B,, The State of Immune System and Mechanisms of Immune Homeostasis under the Conditions of Influence of Love-intensity Ionizing Radiation, thesis for Ph.D., Kiev, 1994, p37;
 • Hennecke J. Energetic Allergy Therapy – Possibilities and Experiences with Bicom Bioresonance Therapy. Medical Journal of Naturopathy.1994;35:427-432;
 • Hutzschenreuter P, Brümmer H: Die Narbe, das Keloid und die MORA-Therapie. Therapeutikon 1991;5:507-515.
 • Chukova IuP. [Dissipative functions of processes of electromagnetic radiation interaction with biological objects]. 1989 Sep-Oct;34(5):898-900.[Article in Russian] Index: BIOSIS
 • Dziublik AA, Mukhin AA, Ugarov BN, Chechel` LV.[The use of microwave resonance therapy on patients with chronic nonspecific lung diseases].Vrach Delo.1989 Mar;(3):55-6.[Article in Russian]
 • Cancer cell proliferation is inhibited by specific modulation frequencies.This is an extract from this article from the US National Library of Medicine http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3261663/

Frekans Terapileri/ Titreşim Tıbbı ile İlgili Bilimsel Literatür /Yayınlar

 • Biophysical Therapy of Allergies Dr.med. Peter Schumacher M.D. 2005
 • Bioresonance Therapy Reinhold D. Will 2000
 • Alerji ve Titreşim ( Alerjik Hastalar için yeni bir umut ; Biorezonans Tedavisinde Deneyimler Dr. Heneke)
 • Aissa J, Litime MH, Attias E, Benveniste J: Molecular signaling at high dilution or by means of electronic circuitry. Journal of Immunology 150: A146, 1993.
 • Aissa J, Jurgens P, Litime MH, Behar I, Benveniste J: Electronic transmission of the cholinergic signal. FASEB Journal 9: A683, 1995.
 • Aissa J, Jurgens P, Litime MH, Behar I, Benveniste J: Isolierte Organe und Information von Acetylcholin; in: Endler PC, Schulte J ): Homöopathie – Bioresonanztherapie. Vienna, Maudrich, 1996, pp 163-168.
 • Benveniste J, Aissa J, Litime MH, Tsangaris GT, Thomas Y: Transfer of the molecular signal by electronic amplification. FASEB J. 1994; 8: A 398.
 • Benveniste J, Jurgens P, Aissa J: Digital recording/transmission of the cholinergic signal. FASEB J 1996; 10: A1479.
 • Benveniste J, Jurgens P, Hsueh W, Aissa J: Transatlantic transfer of digitized antigen signal by telephone link. J Allergy Clin Immunol 1997; 99: 175.
 • Benveniste J, Aissa J, Guillonnet D: Digital biology: Specificity of the digitized molecular signal. FASEB J 1998; 12: A412.
 • Benveniste J, Aissa J, Guillonnet D: A simple and fast method for in vivo demonstration of electromagnetic molecular signaling (EMS) via high dilution or computer recording. FASEB Journal 13: A163, 1999.
 • Benveniste J, Kahhak L, Guillonnet D: Specific remote detection of bacteria using an electronic/ digital procedure. FASEB Journal 13: A852, 1999.
 • Bischof, M: Biophotonen – Das Licht in unseren Zellen. Frankfurt, Zweitausendeins 1995
 • Chervinskaya AV: MORA-Therapy for respiratory and allergic diseases. Vorträge anlässlich des Symposiums 2002 der Internationalen Ärzte-Gesellschaft für Biokybernetische Medizin. 19./20. April, Bad Nauheim 2002.
 • Citro M, Smith CW, Scott-Morley A, Pongratz W, Endler PC: Transfer of information from molecules by means of electronic amplification; in: Endler PC, Schulte J (ed.): Ultra high dilution. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1994, pp 209-214.
 • Citro M, Endler PC, Pongratz W, Vinattieri C, Smith CW, Schulte J: Hormone effects by electronic transmission. FASEB Journal 9: A392, 1995.
 • Citro M.: Metamolecular Informed Signal (MMIS). In: O. Bergsmann (Pub.): Struktur und Funktion des Wassers im Organismus – Versuch einer Standortbestimmung. S.72-77, Facultas-Universitätsverlag, Wien 1994.
 • Davies P: Prinzip Chaos. Munich, Bertelsmann 1988.
 • Endler PC, Heckmann C, Lauppert E, Pongratz W, Smith CW, Senekowitsch F, Citro M: Amphibienmetamorphose und Information von Thyroxin. Speicherung durch bipolare Flüssigkeit Wasser und auf technischen Datenträger; Übertragung von Information durch elektronischen Verstärker; in: Endler PC, Schulte J (ed.): Homöopathie – Bioresonanztherapie. Vienna, Maudrich, 1996, pp 127-160.
 • Endler PC, Pongratz W, Smith CW, Schulte J: Non-molecular information transfer from thyroxine to frogs. Vet Human Toxicol 37:259-263, 1995.
 • Endler PC, Citro M, Pongratz W, Smith CW, Vinattieri C, Senekowitsch F: Übertragung von Molekül-Information mittels Bioresonanz-Gerät (BICOM) im Amphibienversuch. Kontrollierte Blindstudie. Erfahrungsheilkunde 44 (3), pp 186-192, 1995.
 • Fedorowski A., Steciwko A, Rabczynski J.: Low-frequency electromagnetic stimulation may lead to regression of Morris Hepatoma in Buffalo rats. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 10(2), pp 251-260, 2004a
 • Fedorowski A., Steciwko A, Rabczynski J.: Serum cathepsin B activity during regression of Morris hepatoma 5123 D. Med Sci Monit 10(5), pp 144-150, 2004b
 • Gogoleva EF: New approaches to diagnosis and treatment of fibromyalgia in spinal osteochondrosis. Ter Arkh 2001; 73: 40-45. (The German translation from the Russian language can be obtained through the author.)
 • Hennecke J: Energetische Allergietherapie – Möglichkeiten und Erfahrungen mit der Bicom-Bioresonanztherapie. Ärztezeitschrift f. Naturheilverf. 1994; 35:427-432.
 • Hufeland-Leistungsverzeichnis der Besonderen Therapierichtungen. Pub.: Hufelandgesellschaft für Gesamtmedizin e.V., Karlsruhe. 3. revised edition, Haug-Verlag 2001, pp 45-46: MORA-Therapie.
 • Islamov BI, Funtikov VA, Bobrovskii RV, Gotovskii YV: Bioresonance therapy of rheumatoid arthritis and heat shock proteins. Bull Exp Biol Med 1999; 128:1112-1115.
 • Islamov BI, Balabanova RM, Funtikov VA, Gotovskii YV, Meizerov EE: Effect of bioresonance therapy on antioxidant system in lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis. Bull Exp Biol Med 2002; 134:248-250.
 • Kofler H, Ulmer H, Mechtler E, Falk M, Fritsch PO: Bioresonanz bei Pollinose. Eine vergleichende Untersuchung zur diagnostischen und therapeutischen Wertigkeit. Allergologie 1996; 19:114-122.
 • Lednyczky G, Waiserman A, Sakharov D, Koshel N: Geschädigte Drosophilalarven und Information von nicht geschädigten Drosophilalarven; in: Endler PC, Schulte J (ed.): Homöopathie –Bioresonanztherapie. Vienna, Maudrich, 1996, pp 181-192.
 • Lednyczky G.: In vitro und in vivo Versuche, um die Kontrollfunktionen niederenergetischer Bioinformationen und anderer Schwingungen zu demonstrieren. In: Endler, P. C. and Stacher, A. (Pub.): Niederenergetische Bioinformation. Physiologische und physikalische Grundlagen für Bioresonanz und Homöopathie. pp 115-152, Fakultas-Universitätsverlag, Vienna 1997.
 • Lüdtke R: Journal Club – Methodischer Kommentar. Forschende Komplementärmedizin& Klassische Naturheilkunde 5:96-97, 1998.
 • Machowinski R, Kreisl P: Prospektive randomisierte Studie zur Überprüfung der Behandlungserfolge mit patienteneigenen elektromagnetischen Feldern bei Leberfunktionsstörungen. In: Wissenschaftliche Studien zur Bicom Resonanz-Therapie, S.7792, Institut für Regulative Medizin, Gräfelfing 1999
 • Maiko O., Gogoleva EF: Outpatient bioresonance treatment of gonarthrosis. Ter Arkh 2000; 72:50-53. (The German translation from the Russian language can be obtained through the author.)
 • Papcz BJ, Barpvic J: Einsatz biophysikalischer Frequenzverfahren beim Überlastungssyndrom von Leistungssportlern. Erfahrungsheilkunde 48(7), pp 449-450, 1999.
 • Pongratz W, Endler PC, Lauppert E, Senekowitsch F, Citro M: Saatgutentwicklung und Information von Silbernitrat. Speicherung durch bipolare Flüssigkeit Wasser und auf technischen Datenträger; Übertragung von Information durch elektronischen Verstärker; in: Endler PC, Schulte J (ed.): Homöopathie – Bioresonanztherapie. Vienna, Maudrich, 1996, pp 169-180.
 • Popp FA: Coherent photon storage of biological systems; in: Popp FA, Warnke U, König HL, Peschka W (ed): Electromagnetic Bio-Information. Munich, Urban and Schwarzenberg, 1979; pp 144-167.
 • Prigogine, I., Stengers, I.: Dialog mit der Natur. Munich, Piper 1983.
 • Prigogine, I., Stengers, I.: Das Paradox der Zeit. Munich, Piper 1993.
 • Ruth B: Experimental Investigations on Ultraweak Photon Emission; in: Popp FA, Warnke U, König HL, Peschka W (ed): Electromagnetic Bio-Information. Munich, Urban and Schwarzenberg, 1979; pp 128-143.
 • Saweljew BP, Balabolkin II, Jazenko SW, Reutowa BS, Belowa NR, Semenowa Nju, Gotowskij JuW, Kasakow SA.: Bioresonanztherapie bei der komplexen Therapie von Kindern mit Asthma bronchiale. Medizinisch-wissenschaftliche and Lernmethodische Zeitschrift N2, Juni 2001, pp 111-130 (The German translation from the Russian language can be obtained through the author.)
 • Schiff M: Das Gedächtnis des Wassers. Zweitausendeins, Frankfurt am Main 1997. (The memory of water. HarperCollins Publishers 1995).
 • Schöni, MH, Nikolaizik WH, Schöni-Affolder F: Efficacy Trial of Bioresonance in children with atopic dermatitis. Int. Arch. Allergy Immunol. 1997; 112:238-246.
 • Schumacher P: Biophysikalische Therapie der Allergien. pp 125-133, 147-154, Stuttgart, Sonntag 1998.
 • Senekowitsch F, Endler PC, Pongratz W, Smith CW: Hormone effects by CD record/replay. FASEB Journal 9: A392, 1995.
 • Senokowitsch F, Citro M, Vinattieri C, Pongratz W, Smith CW, Endler PC: Amphibienmetamorphose und die elektronische Übertragung von Bioinformation. In: Endler, P. C. and Stacher, A. (Pub.): Niederenergetische Bioinformation. Physiologische und physikalische Grundlagen für Bioresonanz and Homöopathie. pp 100-114, Fakultas-Universitätsverlag, Vienna 1997.
 • Thomas Y, Schiff M, Litime H, Belkadi L, Benveniste J: Direct transmission to cells of a molecular signal (phorbol myristate acetate, PMA) via an electronic device. FASEB Journal 9: A227, 1995.
 • Thomas Y, Litime H, Benveniste J: Modulation of human neutrophil activation by “electronic” phorbol myristate acetate (PMA). FASEB Journal 10: A1479, 1996.
 • Thomas Y, Schiff M, Belkadi L, Jurgens P, Kahhak L, Benveniste J: Activation of human neutrophils by electronically transmitted phorbol-myristate acetate. Medical Hypotheses 54: pp 33-39, 2000.
 • Wille A: Bioresonanztherapie (biophysikalische Informationstherapie) bei stotternden Kindern. Forschende Komplementärmedizin & Klassische Naturheilkunde 6, Suppl. 1, pp 5052, 1999.

 

                                                                                                                                                                     Dr. Gökhan ÜRKMEZ

                                                                                                                                                                        TİTREŞİM TIBBI

 

Call Now Button
Canlı Destek!