Mentör

Mentorluk Nedir?

“Kendine usta diyebilmen için; önce ustanı geçeceksin sonra seni geçecek bir çırak yetiştireceksin.”
Japon Atasözü

 Bir mentorum olsa kariyer yolculuğum farklı olurdu mu diyorsun?

Bizce de! Doğru mentorla kariyer yolculuğun kesinlikle çok daha zengin olur!

 Menti ya da danışan ise profesyonel ve kişisel gelişimi için kendine vakit ayırmaya istekli, geribildirim almaya açık, hedefleri doğrultusunda ilerlemek konusunda hazır ve bu konuda ona yol gösterecek bir rol modelden destek alan kişilerdir.

Mentorluk ilişkilerinin odak noktası mentilerin kariyer ya da kişisel gelişimidir.

Mentör; belirli bir deneyim, bilgi birikimi, beceri veya uzmanlığa sahip uzmanın, bir başkasının kişisel ya da mesleki anlamda gelişimini tespit edilen konularla bağlantılı, tavsiyeler vererek, yol göstererek ve bilgilendirerek, durumsal ve kişisel farklılıkları değerlendirebilme becerisi ile yön veren kişidir.

Daha önce yürüdüğü yoldan hareketle, o yolu yeni yürüyecek olan kişiyle, o yol ve yolculukla ilgili deneyimini ve bilgisini paylaşan, eğitim veren, yol gösteren, rol model olan ve o kişinin o alanda kendi geçtiği yolu ve yöntemleri oluşturmasını destekleyen kişidir.

Mentörlük bugün ve geleceğe odaklı bir süreçtir.

Geçmişten gelen bilgiler de sadece bugüne ve geleceğe ışık tutmak için kullanılan verilerdir. Mentör geçmişe takılıp kalmaz, elde ettiği tüm verileri hedefleri gerçekleştirmek ve geleceği istenilen yönde şekillendirmek için referans olarak kullanır.

Mentör güvenilir bir rehberdir.

İş hayatına yeni katılacak, hedeflerini henüz belirlememiş gençlerin yol göstericisi rolünü üstlenen mentörlere ihtiyaç günden güne artmaktadır. Mesleki eğitim sürecini kısaltmak ve bu süreci en az hatayla atlatmak isteyenlerin mentörlük hizmeti almayı düşünmeleri gerekmektedir.

Mentör deneyimlerini daha az deneyimli kişilere ulaştıran kişidir.

Ayrıca kurumlar şirketlerine kendi şirketleri gibi sahip çıkıp ve kendi şirketleri gibi iş yapan bireylerle çalışmayı tercih etmektedirler. Bu da kurum içinde daha tecrübeli kişilerin daha az tecrübeli kişilere mentörlük yapması ile hızlanmaktadır.

Tecrübelerini aynen aktarır.

Mentör konusunda üst düzey tecrübeye sahip olan kişidir. Mentörlük yaptığı kişilerin yerine o işi hiçbir zaman yapmaz. Sadece doğru yolu gösterir ve karşılıklı çalışmalarla iş hakkındaki tecrübelerini aktarır.

 

Tabi ki mentörlüğü sadece iş yaşamı ile sınırlandırmamak gerekir. Hemen hemen herkes hayatının bir noktasında bir takım konularda kendisine yol gösterilmesine ihtiyaç duyar. Bir farkındalığa sahipse ilgili konuda uzmanlığı olan bir mentör bulup ihtiyacı olan konuda Mentörlük alarak daha hızlı ilerleyebilir ve olası hatalardan kaçınabilir.

MENTÖRLÜK KİMLER İÇİN YARARLIDIR?

Mentörlük hizmeti almak, iş hayatına yeni atılmış, hedeflerini henüz belirleyememiş gençlerin kariyerlerini geliştirmelerinde önemli bir faktör olmakla beraber aynı zamanda, kurum kültürüne alışmakta zorlanan, kuruma uyum sağlayacak bireysel planlarını yapmakta desteğe ihtiyaç duyan çalışanlar için de önerilmektedir. Mesleki gelişim sürecini kısaltmak ve bu süreci en az hatayla atlatmak isteyen çalışanlar da mentörlük hizmeti almayı düşünmelidirler.

İŞ HAYATINDA KOÇLUK VE MENTÖRLÜK UYGULAMALARI

İş yaşamına yönelik koçluk daha çok çalışanların tavır ve tutumlarıyla ile ilgilenmektedir. Kişinin tavır ve tutumları belirle hedeflere ulaşmak konusunda iyi tanımlanmış adımlar olarak da açıklanabilinir. Belirlenen hedeflere ulaşmada doğru adımı, doğru zamanda atmak önemli bir faktördür. Koçlar çalışanları gözlemleyerek neyi nasıl yapmaları gerektiği hususunda danışmanlık yapmakta ve doğru adımın doğru zamanda atılmasını sağlamaktadırlar.

İş yaşamına yönelik mentörlük ise çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Çalışan potansiyeli; doğru donanım, eğitim, motivasyon ve danışmanlık verildiği taktirde kişinin ulaşabileceği en üst düzey kapasite olarak tanımlanabilinir. Bu noktada kapasitenin iş odaklı kalmayarak daha geniş bir perspektifte ortaya çıkarılması kişinin kendini entelektüel ve saantsal becerilerde de geliştirmesi hedeflenmektedir.

Bu özellikleriyle koçluk ve mentörlük, şirketlerin hedeflerine ulaşma süreçlerine olumlu bir şekilde etki etmekte, çalışanların kapasitelerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlayarak verimliliklerini artırmaktadır.

                                                                                                                                                Dr. Gökhan ÜRKMEZ

                                                                                                                                                          MENTOR

 

 

Call Now Button
Canlı Destek!