İletişim

İletişim

 • Bizim başkalarını, başkalarının da bizi bizi anlamasına yarayan bir SÜREÇTİR.
 • Düşünme ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişidir.
 • Sözcüklerin, resimlerin figürlerin grafiklerin, vb.sembollerin kullanılarak bilgi, düşünce, duygu ve becerileri aktarılması sürecidir.
 • Organizmanın bir uyarana verdiği ayrımcı bir tepki olarak; gücün gösterilmesine yarayan bir mekanizmadır.
 • Bir kaynağın davranışlarını kasıtlı bir biçimde etkilemek üzere bir alıcıya mesajlar iletmesi, bir kişinin ya da grubun tekelindeki bilgi ve becerilerin başka bir kişi ya da gruplarla ortak kullanmasını sağlayan bir süreçtir.
 • Bir zihnin diğer zihinleri etkileme yollarının tümüdür.
 • İletişim; sadece, yazılı ve sözlü konuşmaları değil müzik, resim, heykel, Tiyatro, bale, dans gibi bütün insan davranışlarının içine alır.

Gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.

Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için çevresindekilere iletişime geçer. Ayrıca ruhsal – bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir.

Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı işletebilmek için iletişim şarttır. Bu da gösteriyor ki iletişim, bir insanı yakın ve uzak çevresine bağlayan halkadır.

İletişim Türleri:

 • Dille gerçekleştirilen iletişim,
 • Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim,
 • Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim,
 • Simgelerle gerçekleştirilen iletişim.

İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi, dil ile anlatır. Dille gerçekleştirilen iletişim; resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanışlıdır.

İletişimin Öğeleri Şunlardır:

Gönderici (Kaynak):Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluktur. Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluktur.

İleti:Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesajlardır.

Kanal:Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır.

Bağlam:İletişim unsurlarının birlikte meydana getirdikleri ortamdır.

Dönüt (Geri bildirim):Alıcının göndericiye verdiği her türlü yanıttır.

Şifre:Gönderici, iletisini yazıyla, resimle, rakamla vb. aktarabilir. İşte bunlardan her biri şifredir.

Bir iletişimde “gönderici-ileti-alıcı” öğeleri mutlaka bulunur, iletişimi başlatan unsur; göndericidir. İletişimin sağlıklı olabilmesi için gönderici durumundaki kişinin, alıcıyı ve onun durumunu göz önünde bulundurması gerekir. Aksi taktirde iletişim, başarısız olur.

İletişim etkinliğinde gösterge temel kavramlardan biridir. Çünkü iletişimde varlık ve objeler değil; onların sembolü olan göstergeler kullanılır. En yaygın ve en kullanışlı göstergeler, dil göstergeleridir. Ayrıca dil göstergeleri çok anlamlıdır, yan anlam kazanabilir.

Gösterge nedir?

Kendi dışındaki bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüş veya olgulara gösterge adı verilir. Sözcük, resim, şekil, işaret vb. diğer öğelere de gösteren denir. Gösteren, akılda birtakım görüntüler oluşturuyorsa, bu da gösterilendir.

Göstergeler, dil göstergeleri ve dil dışı göstergeler olmak üzere ikiye ayrılır:

 1. Dil Göstergesi

Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü etkinlik, eylemdir. Örneğin her sözcük, bir dil göstergesidir. Ancak “resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler” dil dışı göstergelerdir.

 1. Dil Dışı Göstergeler

Doğal gösterge:İlkbaharda ağaçların yeşermesi gibi her türlü doğal durum, doğal göstergedir.

Sosyal gösterge:Görgü kuralları, trafik lambaları gibi unsurlar, sosyal göstergedir.

Dil dışı göstergeler ve özellikleri:

Belirti:Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelerdir. Belirtide gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki nedenlidir. Gece bir evin ışığının yanması, insanların yatmadığının belirtisidir, dumanın görülmesi ateşin olduğunu gösterir.

Belirtke: İletişim kurma, bir ileti aktarma, bir bilgi verme amacı içeren göstergelerdir. Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedensiz ve uzlaşımsaldır. Trafik levhaları bu göstergelerdendir.

İkon:Dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran görsel araçlardır. Resim, heykel, fotoğraf vb.

Simge:Bir toplumda gösterenle gösterilen arasında sürekliliğini koruyan uzlaşımsal ve genellikle nedensiz ilişkiye dayanan görsel biçimdir. Bayrak, güvercin, zeytin dalı vb.

Kendimizi doğru ifade edebilmek, dünyayı doğru algılayabilmek için sağlıklı iletişim kurabilme becerilerimizi geliştirmeliyiz. İletişimin önkoşullarından biri de” dinlemenin “önemini kavramak ve gereklerini yerine getirmek yönünde davranışlar sergilemektir.

Hepimizin ” anlaşılmadığımızı ” düşündüğümüz çağımızda – dinlemek – için ayrı bir parantez açmak gerekir…

Günlük yaşamda karşılıklı konuşurken, bir tartışma programında katılımcılar görüşlerini dile getirirken; sözünün kesilmesinden, dinlenilmediğinden şikayet eder ve ses tonu gittikçe yükselir.

Bir süre sonra taraflar kırgınlık, kızgınlık ve bıkkınlık içinde iletişimi kesmeye yönelik davranışlar gösterir.

Halbuki dinlemeyi bir öğrenebilsek ve dinlediğimizden konuşan taraf emin olsa, ilişkilerimize bambaşka bir güven, huzur ve mutluluk yansıyacaktır.

İletişim kopuklukları ve kazaları ortadan kalkacaktır. Bilgi düzeyimiz yükselecektir. Eski Sirach yazıtına göre ” Dinlemeyi seversen, bilgi kazanırsın ve eğer kulak kabartırsan akıllı olursun. ”

Geliştirilmesi gereken iletişim becerilerinden belki de en önemlisi dinleme becerisidir. Çocuklarımız ile, eşinizle, arkadaşınızla konuşurken ” can kulağı ” ile din lendiğiniz duygu ve düşüncesi mutlu olmanızı sağlayacaktır.

Mesajların iletilmesi kadar alınması da önemlidir.

                                                                                                                                                Dr. Gökhan ÜRKMEZ

                                                                                                                                                           İLETİŞİM

 

Call Now Button
Canlı Destek!